Sunday, 24/01/2021 - 12:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Xuân Phương

Kế hoạch tuyển sinh năm học: 2019-2020

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1

Năm học 2019 - 2020

PHÒNG GDĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG TH XUÂN PHƯƠNG

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            

Xuân Phương, ngày  09 tháng 5 năm 2019

 

PHÒNG GDĐT PHÚ BÌNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH XUÂN PHƯƠNG       Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                                            Xuân Phương, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1

Năm học 2019 - 2020

          Thực hiện Công văn số 446/SGDĐT-KTKĐCL ngày 29/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019 – 2020;

          Căn cứ  Hướng dẫn s 212/PGDĐT-CM ngày 01 tháng 4 năm 2019 V/v hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020;

Căn cứ vào kế hoạch phát triển giáo dục năm 2019 - 2020 của trường tiểu học Xuân Phương;

Căn cứ số liệu điều tra dân số sinh năm 2013 có hộ khẩu tại xã Xuân Phương tính đến thời điểm tháng 4 năm 2019;

Căn cứ số liệu thống kê trẻ 5 tuổi đang học tại trường Mầm non Xuân Phương;

Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường,

          Trường tiểu học Xuân Phương xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1, năm học 2019 – 2020 của nhà trường cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

            Tiếp tục thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của địa phương.

          Nâng cao nhận thức trong cộng đồng về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phát triển giáo dục và thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

          Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể địa phương trong công tác phổ cập

giáo dục Tiểu học.

II. Nội dung:

1. Đối tượng tuyển sinh

          Trẻ sinh năm 2013 đã hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi

          Trẻ là con em nhân dân thuộc địa bàn xã Xuân Phương (có hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Phương ) 

Số trẻ xã ngoài:  Nhà trường căn cứ vào CSVC, nhu cầu của phụ huynh học sinh để xét tuyển.

2. Chỉ tiêu:

Tổng số trẻ 6 tuổi thuộc địa bàn xã là: 159 em

Trong đó: - Số trẻ thuộc địa bàn đi học nơi khác: 22 em

  • Số trẻ trên địa bàn đang học tại mầm non Xuân phương: 137 em

Số trẻ xã khác đang học tại mầm non Xuân Phương là: 18 em

*Tổng số trẻ dự kiến được tuyển vào lớp 1 tại trường tiểu học là: 155 em

Trong đó:

Số trẻ học tại trường Mần non Xuân Phương: 155 (Trong xã: 137; Nơi khác đến: 18).

3. Hồ sơ tuyển sinh gồm có

         3.1.Giấy khai sinh

         3.2. Phô tô sổ hộ khẩu (kèm theo sổ hộ khẩu gốc - để nhà trương đôí chiêú phục vụ cho công tác phổ cập).

         3.3.  Đơn đăng ký vào học lớp 1 theo mẫu của nhà trường và trang thông tin cá nhân học sinh.

          Toàn bộ các giấy tờ trên đựng trong một túi đựng hồ sơ.

4. Thời gian tuyển sinh:

          Thứ sáu ngày 26 tháng 5 năm 2019: Từ 7giờ 30 phút đến 11 giờ.  

III.Các biện pháp thực hiện:

1. Đối với trường tiểu học:

          Căn cứ biên chế năm học 2019 - 2020, xây dựng kế hoạch phối hợp huy động trẻ 6 tuổi vào lớp Một.

          Tham mưu với Đảng ủy, UBND xã có kế hoạch thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Các ban ngành đoàn thể địa phương, các trưởng thôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường để huy động 100% trẻ 6 tuổi của xã vào lớp Một năm học 2019 – 2020 đạt kết quả tốt.

          Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, thông báo thời gian cụ thể để tiếp nhận học sinh.

          Hướng dẫn CMHS làm hồ sơ tuyển sinh vào lớp Một năm học 2019 - 2020.

          Nhận, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh lớp Một, với đầy đủ các giấy tờ hợp lệ.

          Thành lập Hội đồng xét tuyển vào lớp Một năm học 2019 - 2020.

2. Đối với trường Mầm non:

            Lập danh sách học sinh mẫu giáo 5 tuổi theo mẫu sau: (Có mẫu gửi kèm) chuyển cho trường Tiểu học.

            Phổ biến lịch tuyển sinh lớp 1 tới học sinh và phụ huynh của trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

          Hướng dẫn CMHS làm hồ sơ tuyển sinh vào lớp Một năm học 2019 - 2020 và hoàn thiện hồ sơ bàn giao học sinh. (Trường mầm non chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ bàn giao.)

3. Đối với CB, giáo viên phụ trách công tác phổ cập:

Có trách nhiệm rà soát, nắm vững số trẻ 6 tuổi trên địa bàn toàn xã.

          Số trẻ 5 tuổi học tại Mầm non Xuân Phương.

          Số trẻ 5 tuổi học Mẫu giáo tại các trường Mầm non nơi khác đến dự tuyển tại TH Xuân Phương.

          Thường xuyên liên hệ với các xóm và nhà trường  để theo dõi việc huy động trẻ 6 tuổi ra lớp.

          IV. Kiến nghị

          UBND xã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các trưởng xóm phối hợp tốt với nhà trường trong công tác huy động trẻ 6 tuổi vào lớp Một trên địa bàn xã.

          Tuyên truyền “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” trong cán bộ và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã.

          Trên đây là kế hoạch huy động trẻ 6 tuổi vào lớp Một năm học 2019 - 2020 của trường tiểu học Xuân Phương.  Đề nghị các cấp lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ( báo cáo);                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- UBND xã (báo cáo);

- Trường MN xã (p/hợp);

- Nhà trường ( t/hiện);

 -Lưu VT.

                                                                                   

                                                                                                                       Dương Thị Chính           

Tác giả: Dương Thị Chính
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 2
Tháng 01 : 260
Năm 2021 : 260