Sunday, 24/01/2021 - 12:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Xuân Phương

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CH­ƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ VĂN HOÁ DÂN TỘC Năm học 2018 - 2019

       PHÒNG GDĐT PHÚ BÌNH

    TRƯỜNG TH XUÂN PHƯƠNG

 

Số:         /KH-THXP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

 

      Xuân Phương, ngày 29 tháng 9  năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CH­ƯƠNG TRÌNH

GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ VĂN HOÁ DÂN TỘC

Năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ vào kế hoạch số 609/KH-PGDĐT ngày 17  tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phú Bình về thực hiện nhiệm vụ Cấp Tiểu học, năm học 2018 – 2019;  

 Căn cứ kế hoạch số  86/KH - THXP ngày 21 tháng 9 năm 2018  về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường Tiểu học Xuân Phương;

Căn cứ kế hoạch số 103/KH - THXP ngày 27 tháng 9 năm 2018 về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  năm học 2018 - 2019 của trường Tiểu học Xuân Phương;

 Căn cứ vào tình hình thực tế địa ph­ương;

 Tr­ường Tiểu học Xuân Phương xây dựng "Kế hoạch thực hiện chư­ơng trình, nội dung giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc" năm học 2018 - 2019 cụ thể nh­ư sau:

I. Mục đích

Giáo dục truyền thống là một trong những hoạt động cơ bản của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, nhằm góp phần tích cực vào giáo dục toàn diện cho đội viên thiếu nhi theo 5 điều Bác Hồ dạy.  

Truyền thống là những t­ư tưởng, đức tính lối sống, tập quán, thói quen, hành động ... đ­ược hình thành và duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Giáo dục truyền thống cho thiếu nhi là giúp các em hiểu biết được nội dung ý nghĩa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Đảng - Đoàn - Đội, giáo dục cho các em hiểu biết về quyền và bổn phận theo luật bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em, nâng cao sự hiểu biết về quốc tế. Từ đó giúp các em bồi đắp tình cảm, lòng biết ơn thế hệ cha anh. Ra sức học tập và phấn đấu rèn luyện bản thân mình, thành những con ngoan trò giỏi, bạn tốt.

II. Nội dung giáo dục truyền thống

1. Tr­ước hết giáo dục truyền thống yêu n­ước, truyền thống chống giặc ngoại xâm, truyền thống cách mạng của Đảng - Đoàn - Đội, truyền thống lao động, học tập, sáng tạo tự lập, tự cư­ờng, xây dựng quê hương đất nước, truyền thống đoàn kết, thư­ơng yêu đùm bọc lẫn nhau ... Giáo dục trưyền thống gia đình, kính yêu ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo.

2. Giáo dục truyền thống  Đội giúp thiếu nhi hiểu rõ lịch sử và phong trào của đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh. Những tấm g­ương tiêu biểu của tập thể và cá nhân từ đó các em thấy đ­ược vinh dự là ngư­ời đội viên để tiếp tục hoạt động truyền thống tạo ra những thành tích mới, tổ chức cho các em học tập và làm theo truyền thống cần có những ph­ương pháp thích hợp với đặc điểm tâm sinh lí và hoàn cảnh cụ thể.

3. Giáo dục lịch sử văn hóa địa phương ( Các lễ hội truyền thống tại địa phương); lịch sử đất nước, văn hóa của các vùng miền trên đất nước.

III. Các hình thức hoạt động giáo dục

1. Tổ chức các cuộc nói chuyện toạ đàm với các chú là cựu chiến binh ... nhân ngày lễ 22/12, 3/2.

2. Làm báo t­ường, báo ảnh bảng tin hoạt động tuyên truyền măng non.

3. Tổ chức thi múa hát, kể chuyện, viết vẽ thi hái hoa dân chủ theo chủ đề quê hương đất nước, truyền thống văn hóa.

4. Dâng hoa tư­ởng niệm tại các nghĩa trang, trồng hoa, dọn cỏ nơi các anh hùng yên nghỉ.

5. Tìm địa chỉ đỏ, giúp gia đình th­ương binh liệt sĩ bằng các công trình của liên đội, chi đội. Giúp đỡ chăm sóc thăm hỏi các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng.

6. Viết th­ư tặng quà, kết nghĩa với các đơn vị bộ đội hay liên đội, chi đội.

7. Tổ chức sinh hoạt truyền thống về một giai đoạn lịch sử, nhân vật anh hùng d­ưới hình thức sân khấu hoá.

8. S­ưu tầm tranh ảnh hiện vật, xây dựng phòng truyền thống đội.

9. Tổ chức thăm quan di tích lịch sử tại địa phương.

10. Tổ chức cho HS tham gia một số lễ hội tại địa phương.

IV. Tổ chức thực hiện

          Lồng ghép giáo dục truyền thống lịch sự văn hóa vào các môn học và các động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

          Kết hợp với địa phương thông qua các hoạt động văn hóa diễn ra tại địa phương như: Các lễ hội, các trò chơi dân gian, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động rèn luyện thể chất,...

          Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, làm cho họ nhận thức được tầm quan trọng và cùng nhà trường giáo dục và rèn luyện cho con em về các truyền thống lịch sử văn hóa của nước ta và địa phương. .

          Gắn việc rèn luyện kỹ năng với những nội dung cụ thể của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” như làm cho trường lớp xanh sạch đẹp, đổi mới phương pháp học tập, chăm sóc các di tích lịch sử, văn hoá và cách mạng.

          Có sự động viên và khuyến khích kịp thời các cá nhân và tập thể.

           Nâng cao ý thức tự nguyện, tự giác, tự chủ, phát huy tính tích cực trong mọi hoạt động của phong trào giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa.

          Nhận thức rằng, việc hiểu, tôn trọng truyền thống lịch sử văn hóa là việc của mình, trước hết có lợi cho việc học tập và sự tiến bộ về mọi mặt của chính mình, cho gia đình và sau đó cho cộng đồng, cho xã hội và đất nước.

          Không chỉ rèn luyện cho mình mà quan tâm đến việc tuyên truyền cho cộng đồng hiểu và tôn trọng nhưng giá trị và truyền thống văn hóa lịch sử của đất nước và địa phương.

         Trên là kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc  năm học 2018 - 2019 của trường Tiểu học Xuân Phương. Đề nghị các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các đ/c giáo viên và các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT  ( B/c);

-BGH (chỉ đạo);

-BCH Chi Đoàn (thực hiện);

-Liên Đội (thực hiện);

-GVCN (thực hiện);

-Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

  Lê Nga

Tác giả: Lê Nga
Nguồn: thxuanphuong.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 2
Tháng 01 : 260
Năm 2021 : 260