Sunday, 24/01/2021 - 12:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Xuân Phương

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO năm học: 2018-2019

PHÒNG GDĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG

 

Số:    /KH-THXP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Xuân Phương, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

 Công tác giáo dục thể chất và thể thao năm học 2018-2019

 

           Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-UBND  ngày 28/8/2018, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án " Tổng thể phát triển Giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;    Căn cứ  Hướng dẫn số 605 /PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện công tác

giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019;

Căn cứ kế hoạch số 86/KH - THXP ngày 21 tháng 9 năm 2018  về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường Tiểu học Xuân Phương;

Căn cứ kế hoạch số 103/KH - THXP ngày 27 tháng 9 năm 2018 về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  năm học 2018 - 2019 của trường Tiểu học Xuân Phương;  

Căn cứ kết quả đat được về công tác thể thao trường học năm học 2017-2018,  

Trường Tiểu học Xuân Phương xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác giáo dục thể chất và thể thao năm học 2018-2019 như sau:

I. Mục tiêu

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường, nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kĩ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập TDTT cho học sinh, gắn giáo dục thể chất thể thao với giáo dục ý chí đạo đức, lối sống, nhân cách, kĩ năng sống; đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho học sinh đồng thời góp phần phát hiện năng khiếu và tài năng thể thao cho nhà trường, địa phương và đất nước.

II. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội và Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Ngành về lĩnh vực giáo dục thể chất, thể thao, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước học sinh, chủ động tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

- Tổ chức, thực hiện hiệu quả nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất, các hoạt động thể thao của học sinh, nhà giáo, cán bộ quản lý (CBQL) trong toàn trường.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục xây dựng trường học an toàn, phòng, tránh tai nạn thương tích, chú trọng công tác tuyên truyền phòng, tránh tai nạn đuối nước, đặc biệt vào các dịp nghỉ hè, nghỉ lễ, đẩy mạnh việc dạy bơi cho học sinh.

- Từng bước đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện tổ chức hiệu quả môn học thể dục, các hoạt động thi đấu thể thao học sinh, nhà giáo, CBQL; thường xuyên tổ chức các chuyên đề tại cơ sở để bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục thể chất, thể thao trường học.

- Thường xuyên tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, tin bài về các hoạt động giáo dục thể chất, hoạt động thể thao; các tấm gương người tốt - việc tốt trong học sinh trên Cổng Thông tin của nhà trường.

III. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác giáo dục thể chất

* Công tác giảng dạy chính khoá

-  Tổ chức, thực hiện chương trình môn học Thể dục đảm bảo đúng, đủ thời lượng, phù hợp về nội dung, hình thức đối với từng lớp học. Đổi mới phương pháp giáo dục thể chất theo hướng phát triển năng lực học sinh, tạo sự hứng thú, yêu thích cho học sinh khi tham gia giờ học Thể dục.

     Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Phòng Giáo dục về việc hướng dẫn công tác giáo dục thể chất năm học 2018-2019 như:

1.1 Phân phối chương trình (PPCT)

- Đối với cấp Tiểu học: Thực hiện theo PPCT do Bộ GDĐT quy định.

+ Lớp 1: 1 tiết/ tuần

+ Lớp 2; 3; 4; 5: 2 tiết/tuần

- Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện vào chiều thứ sáu hàng tuần, trước khi bước sang tuần học mới.

1.2. Kế hoạch bài dạy

Theo mẫu quy định đã thống nhất Tiểu học:

1.3. Phương tiện dạy học và trang thiết bị, dụng cụ. 

Sử dụng tốt và có hiệu quả các phương tiện dạy học  như tranh ảnh, dụng cụ TDTT; và đồ dùng giáo viên tự làm dạy học, nhưng phải đảm bảo an toàn cho học sinh trong giờ dạy

1.4. Miễn học môn Thể dục với học sinh

- Đối với cấp tiểu học: Thực hiện theo Điều 27 luật 51/2010/QH12 luật HS khuyết tật.

1.5. Về trang phục của giáo viên Thể dục và học sinh.

- Đối với giáo viên Thể dục: Bắt buộc phải mặc trang phục TDTT đúng quy định khi lên lớp (áo phải có cổ và phải cho trong quần).

- Đối với học sinh: Trang phục gọn gàng, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh trong giờ học thể dục, tối thiểu mỗi học sinh phải tự trang bị và đi giày vải hoặc dép có quoai để học tập.

1.6. Chế độ bồi dưỡng và trang phục của giáo viên Thể dục.

 Thực hiện theo Quyết định 51/2012/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên TDTT.

* Các hoạt động chính khoá được tổ chức.

     1.1. Sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt nhóm chuyên môn.

- Giáo viên thể dục tham gia sinh hoạt chuyên môn trường nghiêm túc, tích cực tham gia vào các chuyên đề do cụm tổ chức do cụm trưởng phân công.

- Tổ chức chuyên đề theo hướng nghiên cứu bài học và tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trọng tài cho CBGV, cán bộ phụ trách công tác giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường.

1.2. Tổ chức thi đấu cầu lông cấp trường, tập luyện đội bóng đá tham gia thi đấu và giao lưu với các đơn vị xóm trong xã,  và tham gia các nội dung thi đấu tại Hội khoẻ Phù Đổng huyện. Ban GDTC trường học và giáo viên Thể dục tham mưu về các môn thi đấu, điều kiện sân bãi, CSVC, kinh phí, điều kiện phục vụ trong Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường một cách tốt nhất, tổ chức vào tháng 10 nhằm mục tiêu phát động phong trào khoẻ để học tập tốt trong học sinh, tuyển chọn vận động viên tiến hành luyện tập thường xuyên.

     1.3. Bồi dưỡng lực lượng vận động viên kế cận.

Trong quá trình dạy học chính khoá và môn tự chọn, giáo viên Thể dục phát hiện các học sinh có năng khiếu ở các lớp khối 3, khối 4 tiến hành bồi dưỡng để có lực lượng VĐV kế cận, tham gia Hội khoẻ các cấp đạt hiệu quả trong các năm sau.

*  Tổ chức các hoạt động ngoại khoá

Thường xuyên tuyên truyền phòng tránh tai nạn trong trường học, trong luyện tập và sinh hoạt, chú ý việc phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh. Tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi vận động dân gian ( ô ăn quan, nhảy dây, thả đỉa ba ba, kéo co, nhảy bao bố …) trong các dịp hoạt động chủ điểm 20/11 và 26/3. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đánh giá, xếp loại thể lực học sinh.

2. Hoạt động thể thao trường học.

- Đẩy mạnh việc thành lập các câu lạc bộ thể thao trong nhà trường, tăng cường tổ chức hoạt động thể thao, tạo điều kiện cho học sinh, cán bộ giáo viên (CBGV) được thường xuyên tham gia tập luyện, thi đấu nhằm duy trì, nâng cao sức khỏe, thể lực phục vụ tốt cho lao động, học tập;

- Tiếp tục thực hiện tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền và hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể theo hướng dẫn của Bộ GDĐT;

- Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trong nhà trường. Khuyến cáo các em tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông suối, kênh, rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước…, tự ý hoặc rủ nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.

III. Lịch triển khai cụ thể trong năm học.

 

THÁNG

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIÊC

9/2018

- Triển khai Hướng dẫn số 605 /PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019;

- Thành lập Ban GDTC trường học.

- Tham gia môn Bơi cấp huyện, tỉnh

- Phân thời khoá biểu giảng dạy môn Thể dục.

- Kiểm tra việc soạn bài giáo viên Thể dục.

- Luyện tập cờ vua, bóng đá, aerobic

 

10/2018

- Duyệt kế hoạch chuyên môn của giáo viên Thể dục.

- Dự giờ môn Thể dục.

- Kiểm tra kế hoạch gảng dạy

- Tiếp tục luyện tập cờ vua, bóng đá, aerobic

- Tham gia thi aerobic cấp huyện

 

11/2018

- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn (nếu có).

- Tổ chức giải cầu lông HS cấp trường chào mừng 20/11

 

12/2018

- Tiếp tục tập luyện môn Điền kinh

- Mua sắm bổ sung một số thiết bị dạy học môn Thể dục.

- Tổng hợp đánh giá môn Thể dục HKI.

 

1+2/2019

- Sơ kết công tác GDTC.

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá và xếp loại thể lực học sinh.

- Dự giờ giáo viên thể dục.

 

3/2019

-Tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi vận động dân gian.

- Tiếp tục kiểm tra, đánh giá và  xếp loại thể lực học sinh.

- Tiến hành tập luyện dự bị khối 3,4.

- Đánh giá công tác GDTC trường học.

- Hoàn thành hồ sơ GDTC.

 

4+5/2019

- Hoàn thành hồ sơ kiểm tra, đánh giá và xếp loại học sinh năm học 2017-2018.

- Tổng hợp đánh giá môn Thể dục cuối năm

 

IV. Tổ chức thực hiện

1. Đối với nhà trường

- Tổ chức cam kết giữa nhà trường, địa phương và Ban Đại diện CMHS trong việc đảm bảo các điều kiện trong công tác giáo dục thể chất;

- Phân công giáo viên tham gia, tập luyện các đội tuyển và tham gia thi đấu khi có yêu cầu.

- Tham mưu với lãnh đạo ngành nhằm trang bị thêm về CSVC, trang thiết bị TDTT;

- Tăng cường việc chỉ đạo, kiểm tra đối với công tác giáo dục thể chất.

2. Đối với giáo viên

- Giáo viên Thể dục xây dựng Kế hoạch giảng dạy chính khoá và các hoạt động ngoại khoá về TDTT, lên kế hoạch luyện tập các đội tuyển tham gia thi đấu; tuyển chọn đội tuyển dự bị ở học sinh khối 3, khối 4 và luyện tập nhằm tạo nguồn để có thành tích cao trong các năm học sau;

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp theo dõi lên thống kê, đối chiếu tình trạng thể lực của học sinh tại các thời điểm (đầu năm, cuối năm); ghi vào học bạ, sổ liên lạc các thông số này theo quy định.

3. Chế độ báo cáo.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác thể chất và thể thao học kỳ I trước ngày 10/01/2019.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác thể chất và thể thao học kỳ II và cả năm học trước ngày 20/5/2019.

 

Nơi nhận:

- PGD-ĐT(b/c);                                    

- Ban giám hiệu (c/đ) ;

- GV dạy TC(T/h);

- CĐ, Đội, các tổ CM, GVCN(P/h);

- Lưu VT (04 bản).                                                                              

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Lê Nga

Tác giả: Lê Nga
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 2
Tháng 01 : 260
Năm 2021 : 260